پرش لینک ها

توافقات جدید وزارت صمت و بورس کالا

۶ توافق وزارت صمت و بورس کالا برای برقراری تعادل در بازار خودرو

معاونین وزارت صمت در جلسه با مدیران ارشد بورس به ۶ توافق برای تعادل در بازار خودرو دست یافتند.

در جلسه معاونین وزارت صمت و مدیران ارشد بورس کالا برای تعادل بازار خودرو مقرر شد:

 1-جدول کف عرضه خودرو و برنامه تولید ماهانه به تفکیک مدل توسط وزارت صمت به بورس کالا اعلام شود و مبنای تایید عرضه ها و معاملات قرار گیرد.

2-بورس کالا میزان عرضه ها را به صورت هفتگی، دو‌هفته ای و ماهانه به گونه ای تایید کند تا کف عرضه های ماهانه رعایت شود.

3-در خصوص نحوه عرضه ها نیز قرار شد تجمیع عرضه ها براساس کلاس خودروها، پرتیراژها و کم تیراژها و خودروهای تجاری انجام شود.

4-تعیین پیش دریافت خرید خودرو به گونه ای متناسب با شرایط بازار باشد تا تقاضای خودرو متعادل تر شود.

5-آن دسته از کدهای ملی در بورس کالا امکان خرید خودرو دارند که از ابتدای سال 98 از بورس کالا یا سامانه های وزارت صمت خرید نداشته اند.

6- مقرر شد شرایط ضمانت خودروسازان برای عرضه در بورس به منظور رشد عرضه ها تسهیل شود.

یکشنبه – 27 آذر 1401