پرش لینک ها

تصحیح یک سیاست بی‌هدف در فرابورس

زمان معاملات از چهارشنبه به روال قبل برمی‌گردد

فرابورس ایران از بازگشت زمان معاملات در بازارهای فرابورس ایران، از چهارشنبه(۲۵ آبان) به قبل و روال عادی خود و همچنین تصحیح تصمیم افزایش ۳۰ دقیقه ای زمان معاملات که از ۱۹ شهریور امسال اعمال شده بود، خبر داد.

معاون نظارت بازار شرکت فرابورس ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو مصوبه سیصد و چهل و نهمین جلسه هیات مدیره شرکت فرابورس ایران در تاریخ 21/08/1401 و به استناد مفاد تبصره ماده سه و ماده چهار “دستورالعمل اجرایی نحوەه انجام معامالت اوراق بهادار در فرابورس ایران”، زمانبندی جلسات معاملاتی بازارهای اول، دوم، پایه و شرکتهای کوچک و متوسط فرابورس ایران از روز چهارشنبه این هفته(25 آبان) تغییر خواهد یافت.

بدیهی است رویه‌های سفارشگیری و انجام معاملات بدون تغییر خواهد بود.

بر اساس این گزارش، از روز چهارشنبه این هفته زمان انجام معاملات در بازارهای اول، دوم و پایه برای مرحله پیش گشایش از ساعت 8:45 تا 9، مرحله گشایش 9 و مرحله حراج پیوسته 9 تا 12:30 خواهد بود.

همچنین زمان انجام معاملات در بازار شرکتهای کوچک و متوسط در مرحله پیش گشایش اول از ساعت 8:45 تا 9، مرحله گشایش اول ساعت 9، مرحله حراج پیوسته از 9 تا 12، مرحله پیش گشایش دوم از 12 تا 12:30 و مرحله گشایش دوم ساعت 12:30 خواهد بود.

شایان ذکر است در حالی زمان معاملات در بازارهای فرابورس ایران از چهارشنبه(25 آبان) به قبل و روال عادی خود باز می‌گردد که در پی مصوبه هیات مدیره فرابورس و بر اساس مواد سه و چهار دستورالعمل اجرایی نحوه معاملات اوراق بهادار در این بورس، زمان‌بندی جلسه معاملاتی فرابورس از شنبه(19 شهریور امسال) بدون اعلام دلایل این تصمیم، 30 دقیقه افزایش یافته بود.

سه‌شنبه – 24 آبان 1401