پرش لینک ها

رونق ارزش معاملات اوراق در بورس

سهم 83 درصدی فروش اوراق از معاملات بازار سرمایه

بازار سرمایه در هفته گذشته با افت در ارزش معاملات خرد مواجه شده است. اما در همین هفته که رکود در بورس موج می‌زند، معاملات اوراق بدهی رونق خاصی داشت و 83 درصد از ارزش کل معاملات بورس را به خود اختصاص داد.

به عبارت دیگر، در هفته اخیر که روند تغییرات ارزش معاملات سهام نزولی بود، سهم اوراق بدهی از معاملات بازار سهام افزایش یافت.

در هفته دوم تیرماه، به طور میانگین ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 30 هزار و 924 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته گذشته رشد را نشان می‌دهد. در هفته اخیر به طور میانگین 83 درصد از ارزش معاملات کل بازار سهام به اوراق بدهی اختصاص داشت.

در هفته گذشته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 125 هزار میلیارد تومان بود.

شنبه – 18 تیر 1401