پرش لینک ها

پیشنهاد انتشار ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق در سال ۱۴۰۱

امسال فروش سهام شرکت‌های دولتی‌ در بورس نداشتیم.

مجید عشقی در در پاسخ به این پرسش که با توجه به تامین مالی از بورس کشور امسال دولت چقدر از این بازار تامین مالی کرده است، اظهار کرد: بر اساس گزارش‌هایی که ارائه شده است بخشی از تامین مالی از طریق فروش اوراق اسناد خزانه بوده است که امسال اوراق نقدی حدود 53 هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه فروخته شد‌ که البته کل این مبلغ برای بازپرداخت بدهی قبلی دولت دوباره به بازار و سیستم بانکی و مالی برگشته است.

رئیس سازمان بورس این را هم گفت که یک بخش از اوراق اسناد خزانه بوده است که از سوی دولت به میزان حدود 103 هزار میلیارد تومان در سال جاری منتشر شده که این مبلغ در اختیار خود خزانه قرار دارد و یک رقم کوچک دیگر در حد 25 تا 30 هزار میلیارد تومان از این اوراق به پیمانکارانی داده شده است که از دولت طلب داشته‌اند که البته پیمانکاران هم اغلب اوراق را در بازار به قیمت‌های جاری عرضه کرده‌اند که آن هم فروش رفته است.

عشقی گفت: در زمینه فروش سهام دولت امسال تقریبا صفر بوده و فروش سهام دولتی نداشته است. بقیه تامین مالی در بازار سرمایه مربوط به شرکت‌های بورسی بوده است که از طریق افزایش سرمایه شرکت‌ها بوده که به تامین مالی برای شرکت‌ها انجام می‌دهد.

وی در پاسخ به اینکه در لایحه بودجه 1401 چقدر اوراق پیش‌بینی شده است؟ گفت: البته این هنوز پیشنهاد است و مصوب نشده، اما رقم آن نسبت به سال جاری کاهش داشته و رقم اوراق از حدود 170 هزار میلیارد تومان سال جاری به کمتر از 100 هزار میلیارد تومان (80 هزار میلیارد تومان) کاهش یافته که البته آن هم به شرایط بازار بستگی دارد و عمده این اوراق با هدف بازپرداخت بدهی دولت و هزینه اوراق قبلی خواهد بود.

جمعه – ۲۶ آذر ۱۴۰۰