پرش لینک ها

عرضه اولیه “بمولد” در راه فرابورس

خبر مهم درباره عرضه اولیه «بمولد»

شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس به روش ترکیبی، روز چهارشنبه ۲۵ مرداد در فرابورس عرضه اولیه می شود.

تعداد 8 میلیارد و 471 میلیون سهم معادل 10 درصد سهام  “بمولد1” در دو مرحله  در روز 25 مرداد در بازار دوم معاملات فرابورس عرضه می شود. بر اساس این گزارش،  در مرحله اول این عرضه اولیه 338 میلیون و 840 هزار  سهم معادل 4 درصد با حداکثر سهمیه 11 میلیون و 300 هزار سهمی به سرمایه گذاران واجد شرایط به روش حراج عرضه می شود. همچنین مشاور عرضه، شرکت کارگزاری بانک تجارت خواهد بود.

در مرحله دوم نیز، 508 میلیون و 260 هزار  سهم معادل 6 درصد دیگر همان روز با حداکثر سهمیه 1300 سهمی به سهامداران حقیقی و حقوقی به روش قیمت ثابت کشف شده تعلق می گیرد. 

یکشنبه – 22 مرداد 1402