پرش لینک ها

معیارهای جدید انتخاب ناشران برتر

اسفند ماه؛ سال مالی نصف ناشران بورسی

ولی‌الله جعفری  در نشست خبری در مورد رتبه‌بندی شرکت‌های بورسی گفت: تا قبل از سال 96 رتبه‌بندی ناشران بر اساس دو معیار ارائه به‌ موقع اطلاعات و همچنین تحقق پیش‌بینی سود اعلام‌شده از سوی شرکت‌ها رتبه‌بندی می‌شدند،  اکنون برای رتبه‌بندی ناشران بورسی علاوه بر رعایت افشای اطلاعات ناشران، دستورالعمل حاکمیت شرکتی هم به آن اضافه شده و شرکت‌ها بر اساس رعایت این دستورالعمل رتبه‌بندی می‌شوند.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس گفت: یکی از الزامات حاکمیت شرکتی داشتن کمیته انتصابات، کمیته ریسک و حسابرسی در شرکت‌های بورسی است. همچنین موارد تشویقی در نظر گرفته شده است که ابزارهای مالی که از سوی سازمان بورس طراحی می‌شود، هر کدام از ناشران زودتر استفاده کنند، امتیاز می‌گیرند.

وی افزود: ارائه اطلاعات ناشران بورسی معمولا در 30 تیرماه هر سال به اوج می‌رسد. بر اساس آمار 55 درصد ناشران بورسی سال مالی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آخر اسفندماه قرار داده‌اند و بقیه شرکت‌ها هم عمدتا در خرداد، شهریور و یا آذرماه سال مالی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ارائه کرده‌اند که معمولاً در پایان تیرماه هر سال گزارش‌های سه ماهه، شش ماهه و یا نه ماهه شرکت‌ها ارائه می‌شود و بر این اساس ترافیک گزارش‌های مالی در سامانه کدال ایجاد می‌شود که هم تحلیل‌گران را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با مشکل مواجه می‌کند و هم سامانه دچار تراکم می‌شود.

در این زمینه امیر طایفه ابراهیمی رئیس اداره میز صنعت سازمان بورس هم گفت: در شرکت‌های معمولی  حضور سهامداران خرد در مجمع باعث می‌شود هیات مدیره و مجمع شرکت پاسخگو باشد و مسئولیت اجتماعی هیات مدیره افزایش می‌یابد، چون هیات مدیره خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ موظف می‌دارد در مورد منافع سهامدار خرد هم پاسخگو باشد و شفافیت در عملکرد خود داشته باشد، بنابراین سهامدار خرد به عنوان ناظری بر مجمع و هیات مدیره عمل می‌کند.

طایفه ابراهیمی همچنین در مورد رتبه بندی ناشران و معرفی ناشران برتر سازمان بورس در 22 مرداد امسال، گفت: از سال گذشته معیارهای انتخاب ناشران برتر بر اساس شفافیت ناشران، اطلاع‌رسانی به موقع، انطباق سودهای اعلام شده با سود محقق‌شده و همچنین دستورالعمل حاکمیت شرکتی، رتبه بندی می‌شوند و ناشران برتر هر سال اعلام می‌شوند.

دوشنبه – 09 مرداد 1402