پرش لینک ها

4 شرکت جدید در صف عرضه اولیه

برای نخستین بار از اوراق مرابحه سهام رونمایی شد

چهارشنبه هفته گذشته از اولین اوراق مرابحه سهام در شرکت تامین سرمایه دماوند رونمایی شد. بر همین اساس تامین سرمایه دماوند برای اولین بار در بازار سرمایه، اوراق مرابحه سهام را برای گروه مالی شهر به ارزش 300 میلیارد تومان منتشر کرد.

اولین اوراق مرابحه در کشور

میلاد فروغی، عضو هیئت مدیره دماوند گفت: «اوراق مرابحه سهام برای اولین بار در کشور مورد استفاده قرار گرفته است. توسعه ابزارهای مالی یکی از ویژگی‌های مهم بازار سرمایه است و حال یکی از ابزارهای نوین تامین مالی که گام بزرگ در تامین مالی هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری با عنوان اوراق مرابحه شروع به کار کرده است.»

وی تشریح کرد: «اوراق مرابحه سهام ابزاری است که سرمایه‌گذاری بورسی و خارج از بورس را برای هلدینگ‌ها فراهم و به تأمین مالی هلدینگ‌ها کمک می‌کند.»

عرضه اولیه جدید

اسماعیل درگاهی، مدیرعامل گروه مالی شهر در ادامه این نشست اظهار کرد: «انتشار اوراق مرابحه برای اولین بار جسارت و پیگیری ویژه‌ای لازم داشت. همچنین این اوراق به اندازه 300 میلیارد ریال منتشر شده است.»

مدیرعامل گروه مالی شهر گفت: «عرضه اولیه گروه مالی شهر و سه شرکت زیر مجموعه ما نیز به زودی و امسال انجام خواهد شد.»

میثم فدایی، مدیرعامل تامین سرمایه دماوند نیز در ادامه گفت: «پیش از این ابزار مناسبی برای تامین مالی هلدینگ ها نبود، اوراق اجاره نیز در تضامین شرکت‌ها را با چالش مواجه می‌کرد و از سویی تمامی منابع صرف خرید سهام نمی‌شد؛ اما با استفاده از اوراق مرابحه سهام منابع تامین شده صرف خرید سهام یا ابزار موجودر بازار سهام خواهد شد.»

یکشنبه – 17 اردیبهشت 1402