پرش لینک ها

رشد عالی ارزش معاملات در بورس

خریداران قدرت گرفتند

در این هفته با وجود اینکه روز شنبه تعطیل بود و تنها 4 روز معاملاتی وجود داشت، شاخص های بازار سهام رشدهای خوبی داشتند و با شیب زیادی افزایش یافتند.شاخص کل بورس 131000 واحد معادل 8.64 درصد رشد کرد. شاخص کل هم وزن 28000 واحد معادل 5.99 درصد رشد داشت. شاخص فرابورس هم 1443 واحد معادل 7.25 درصد افزایش یافت.

 

رشد عالی ارزش معاملات خرد

ارزش معاملات خرد این هفته به شکل عجیبی افزایش یافت. با توجه به صعودی شدن بازار، ارزش معاملات هم بالا رفت و می توان گفت نسبت به هفته گذشته، رشدی عجیب داشته است.

در هفته گذشته حتی در یک روز هم ارزش معاملات خرد به 3400 میلیارد تومان نرسید. حتی در روز پایانی هفته، ارزش معاملات خرد 2999 میلیارد تومان بود. اما این هفته ورق برگشت و ارزش معاملات شدیدا بالا رفت.

پایان روند خروج پول از بازار

در این هفته پس از 19 روز معاملاتی خروج پول، سرانجام ورود پول به بازار ثبت شد. طی این هفته در دو روز تزریق پول به بازار انجام شد و دو روز هم حقیقی ها پول خود را از بازار خارج کردند.

روز یکشنبه 270 میلیارد تومان پول از بازار خارج شد که هجدهمین روز متوالی خروج پول بود. اما دوشنبه وضعیت عوض شد و حقیقی ها 970 میلیارد تومان پول جدید وارد بازار سهام کردند.

سه شنبه مجددا تزریق پول به بازار انجام شد که رقم آن 340 میلیارد تومان بود. در روز چهارشنبه اما دوباره حقیقی ها فروشنده شدند و 380 میلیارد تومان خروج پول اتفاق افتاد.

افزایش قدرت خریداران حقیقی

در این هفته خریداران حقیقی قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان داشتند. در تمام 4 روز معاملاتی هفته، شاخص قدرت خریداران حقیقی عدد بالای 1 را ثبت کرد.

به طور کلی می توان گفت که خریداران در بازار در موضع قدرت قرار گرفته اند و کنترل بازار در اختیار آن هاست.

 

پنج شنبه – 04 اسفند 1401