پرش لینک ها

واریز سود سنواتی سهامداران

واریز ۶ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان سود سنواتی برای ۳۱ میلیون سهامدار

اطلاعات منتشر شده در مورد جزییات واریز مطالبات سنواتی سهامداران نشان می‌دهد که تا پایان 12 بهمن ماه سال جاری، 299 ناشر، سود سنواتی 31 میلیون و 198 هزار و 502 سهامدار که شامل 6 هزار و 540 میلیارد و 511 میلیون و 338 هزار تومان می‌شود را از طریق اطلاعات سامانه سجام توسط سمات واریز کرده‌اند.پرداخت 64 هزار میلیارد تومان سود جاری

از ابتدای امسال تا پایان 12 بهمن ماه 451 ناشر، سود جاری 56 میلیون و 637 هزار و 136 سهامدار را که شامل 64 هزار و 206 میلیارد و 569 میلیون و  498 هزار تومان می شود را با استفاده از سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) پرداخت کرده‌اند.

 سهامداران می‌توانند با مراجعه به سایت www.Sejam.ir ثبت نام و احراز هویت سجام را به صورت الکترونیکی انجام دهند.

پنج شنبه – 27 بهمن 1401