پرش لینک ها

افزایش سرمایه ۷۸۳۴ درصدی یک شرکت بورسی

با افزایش سرمایه سه شرکت موافقت شد.

بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سایت کدال با افزایش سرمایه سه شرکت بورسی و فرابورسی موافقت شد. بر همین اساس، سرمایه شرکت‌های سایپا آذین، پتروشیمی پارس و سیمان خاش افزایش پیدا می‌کند.

خاذین

هیات مدیره شرکت سایپا آذین با نماد خاذین در مجمع عمومی فوق العاده با افزایش سرمایه ۶۸ درصدی موافقت کردند.

بر همین اساس قرار است سرمایه ۲۶۴٫۶ میلیارد تومانی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۱۸۱ میلیارد تومان افزایش پیدا کند.

پارس

هیات مدیره پتروشیمی پارس با افزایش سرمایه ۴۷۰۰۴ میلیاردی این شرکت موافقت کردند.

قرار است سرمایه پارس افزایش ۷۸۳۴ درصدی داشته باشد. یعنی سرمایه ۶۰۰ میلیارد تومانی این شرکت  ۴۷۰۰۴٫۹ میلیارد تومان افزایش یابد. محل این افزایش سرمایه مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها است.

سخاش

پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت سیمان خاش در مجمع ۱۲ ماهه این شرکت پذیرفته شد. بر اساس اطلاعیه این شرکت در کدال سرمایه ۱۲٫۵ میلیاردی این شرکت سیمانی معادل ۷٫۵ میلیارد تومان یا ۶۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

سخاش محل این افزایش سرمایه را مطالبات و آورده‌های نقدی اعلام کرده است.

چهارشنبه – 25 اسفند ۱۴۰۰